sylaba

Encyklopedia PWN

sylaba
[gr. syllabḗ],
zgłoska,
ciąg głosek o jednym szczycie głośności;
w metryce antycznej, a więc teorii zbudowanej dla opisu struktury wierszowej poezji gr. i łac., której rytm opierał się na językowym zjawisku iloczasu, najmniejsza jednostka struktury rytmicznej wiersza, tzn. odcinek wersu o z góry założonej kolejności występowania sylab długich (symbol: –) i krótkich (symbol: );
jamb
[gr. íambos < íapto ‘zabrzmieć’, ‘zacząć tańczyć’],
lit. w metryce klas. stopa 3-morowa (mora) złożona z sylaby krótkiej i długiej: —; w nowoż. wersyfikacji akcentowej układ sylab, w którym po sylabie nie akcentowanej następuje sylaba akcentowana: — ;
intonacja
[łac. intono ‘grzmię’, ‘rozbrzmiewam’],
językozn. przebieg zmian wysokości tonu w obrębie tzw. frazy intonacyjnej (zbieżnej ze zdaniem lub jego częścią);
peon
[łac. < gr.],
w klas. metryce iloczasowej nazwa stopy 5-morowej (mora), złożonej z 1 sylaby długiej i 3 krótkich;
solmizacja
[fr.],
muz. posługiwanie się sylabowymi nazwami dźwięków podczas śpiewu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia