sygnały analogowe

Encyklopedia PWN

sygnał mający postać ciągłego w czasie przebiegu wielkości fiz. (wielkość reprezentująca wiadomość może przyjmować dowolne wartości z ciągłego ich zbioru);
elektr. przetwarzanie sygnału cyfrowego na odpowiadający mu sygnał analogowy (sygnał);
sygnał
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. czynnik będący nośnikiem wiadomości, umożliwiający jej przesyłanie na odległość lub rejestrację;
inform. zmieniający wartości w sposób ciągły;
zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania cyfrowo-analogowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia