sycący

Encyklopedia PWN

sycenie miodu, miodosytnictwo,
w produkcji miodów pitnych otrzymywanie roztworu miodu pszczelego (brzeczki miodowej, syty) przez gotowanie go z wodą.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

sycić
1. «czynić sytym»
2. «zaspokajać jakieś uczucia, pragnienia, potrzeby»
3. «wzmacniać, krzepić»
4. daw. «o świetle, zapachu itp.: przenikać lub napełniać coś»
5. daw. «zaprawiać coś czymś»
sycić miód «przerabiać miód pszczeli na pitny»
sycić się
1. «jeść do syta»
2. «napawać, rozkoszować się czymś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia