swobodna

Encyklopedia PWN

wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
akwalung
[ang. aqualung < łac. aqua ‘woda’, ang. lung ‘płuco’],
właśc. niezależny aparat tlenowy,
aparat umożliwiający płetwonurkowi swobodne przebywanie pod wodą.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
grafem
[gr. gráphein ‘pisać’],
klasa znaków literowych, której elementami są allografy, pozostające ze sobą we wzajemnych relacjach wariancji swobodnej (mające wszystkie konteksty wspólne) lub wariancji warunkowej (nie mające kontekstów wspólnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia