swobodna

Encyklopedia PWN

plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
funkcja podziału, funkcja rozdziału, suma statystyczna,
fiz. funkcja zdefiniowana w kanonicznym zespole Gibbsa (Gibbsa zespoły statystyczne) jako: Z = ΣQexp[−E(Q)/(kBT)], gdzie E(Q) — energia układu opisanego mikrostanem Q, T — temperatura, kB — stała Boltzmanna;
Gibbsa–Helmholtza równania, tożsamości Gibbsa–Helmholtza,
zależności wiążące ze sobą wartości: entalpii H, energii wewnętrznej U, energii swobodnej F i entalpii swobodnej Gibbsa G;
konwekcja
[łac.],
fiz. ruch makroskopowych obszarów płynu (cieczy lub gazu) pod wpływem czynników zewnętrznych (konwekcja wymuszona) lub różnicy gęstości (konwekcja swobodna lub naturalna);
fiz. funkcje niezależnych parametrów makroskopowych, za pomocą których można jednoznacznie opisać stan układu termodynamicznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia