swobodna

Encyklopedia PWN

prawo wyznaczona przez przepis prawa sfera działania organu adm.,
źródło promieniowania elektromagnetycznego, w którym akcja laserowa jest wywołana silnymi oscylacjami toru wiązki relatywistycznych elektronów swobodnych biegnących w silnie zmiennym przestrzennie polu magnet. (wytworzonym np. w undulatorze; promieniowanie synchrotronowe)
mat. klasa wszystkich wektorów (zaczepionych w punkcie) mających ten sam kierunek, zwrot i długość;
kucie, podczas którego metal. wyrób swobodnie odkształca się w kierunku prostopadłym do nacisku;
psychol. metoda opracowana przez F. Galtona i wykorzystywana m.in. w psychoanalizie (C.G. Jung) do ujawniania doznań (kompleksów) ukrytych pod postacią poczucia winy czy konfliktu emocjonalnego;
powinowactwo chemiczne, powinowactwo reakcji chemicznej,
wielkość termodynamiczna określająca zdolność układu substancji do przereagowania w określonym kierunku w danych warunkach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia