suseł moręgowany

Encyklopedia PWN

około 30 gatunków gryzoni z kilku rodzajów (np. Citellus, Spermophilus, Ammospermophilus) z rodziny wiewiórkowatych;
Hortobágy, Park Narodowy
[p. n. họrtoba:di],
Hortobágyi Nemzeti Park,
obszar chroniony w środkowowschodniej części Węgier na Wielkiej Niz. Węgierskiej, zał. 1973 (najstarszy park nar. na Węgrzech);
wiewiórkowate, Sciuridae,
rodzina ssaków z rzędu gryzoni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia