sumę zbiorów

Encyklopedia PWN

ekon. urządzenia księgowe stosowane w jednostkach prowadzących rachunkowość, służące do rejestracji operacji gospodarczych.
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa,
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej:
rachunek relacji, teoria relacji, teoria stosunków,
jeden z podstawowych rachunków log., dział logiki wyodrębniony przez Ch.S. Peirce’a (Five Papers on Logic 1860), rozwinięty przez E. Schrödera (Algebra und Logik der Relative 1895);
relacja
[łac.],
mat., log. związek lub zależność między 2 lub więcej obiektami, własność przysługująca pewnym parom, trójkom itd. obiektów.
Zhejiang, Czeciang,
prow. we wschodnich Chinach, nad M. Wschodniochińskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia