subtropikalny

Encyklopedia PWN

zespół gleb występujących na obszarach podzwrotnikowych.
dział gleb powstałych pod wpływem jednego lub kilku czynników (najczęściej klimatu i biosfery), bez wyraźnej przewagi żadnego z nich;
dział gleboznawstwa i jednocześnie geografii regionalnej, zajmujący się rozmieszczeniem gleb na kuli ziemskiej, a także badaniem prawidłowości i przyczyn (aktualnych i hist.) ich przestrzennego zróżnicowania.
zespół gleb spotykanych w suchej strefie gleb subtropikalnych, głównie pod roślinnością sawann oraz subtropikalnych stepów;
amarylkowate, Amaryllidaceae,
rodzina z klasy jednoliściennych, liczy ponad 65 rodzajów i ok. 760 gatunków, występujących głównie w rejonach tropikalnych i subtropikalnych obu półkul, także w obszarze śródziemnomorskim i strefie umiarkowanej półkuli północnej;
ananas, Ananas,
rodzaj z rodziny bromeliowatych obejmujący 9 gat. tropikalnych bylin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia