subklimaks antropogeniczny

Encyklopedia PWN

ekol. szczególny rodzaj → klimaksu.
industrioklimaks
[łac.-gr.],
ekol. końcowe stadium łańcucha przemian sukcesji ekologicznej biocenoz uruchomionej w wyniku oddziaływania emisji przemysłowych na ekosystemy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia