strzały

Encyklopedia PWN

wyrzucenie pocisku z broni miotającej (np. łuku, kuszy, broni palnej) oraz jego lot po torze.
leśn. pień drzewa leśnego, gł. iglastego, o dość regularnym kształcie od podstawy do wierzchołka.
pocisk do łuku, kuszy i in. machin miotających;
ros. pocisk rakietowy samonaprowadzający się na cel;
Strzała, Sagitta,
astr. mały gwiazdozbiór nieba północnego;
archeol. zjawisko formowania stromym, rzadziej półstromym, retuszem (archeol.) w kształcie figur geom. (m.in.: trójkąty, czworokąty, trapezy) elementów zbrojących strzałę łuku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia