strzałką

Encyklopedia PWN

anat. jedna z 2 kości goleni;
strzałka, Sagitta,
rodzaj bezkręgowców obejmujący ok. 50 gat. szczecioszczękich z 2 parami bocznych płetw;
geol. sieć drobnych żył kalcytowych występująca niekiedy w skałach osadowych (wapieniach, piaskowcach).
strzałka wodna, Sagittaria sagittifolia,
bylina z rodziny żabieńcowatych (Alismataceae);
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
sieć działań, schemat blokowy, schemat wykonawczy,
inform. graf. przedstawienie przepisu rozwiązania zadania (algorytmu) w postaci tzw. skrzynek zawierających polecenia poszczególnych czynności połączonych strzałkami wskazującymi kolejność ich wykonywania;
dart, rzutki, strzałki,
gra polegająca na rzucaniu strzałkami do tarczy, tak aby zdobyć określoną liczbę punktów; zwykle do zdobycia 301, 501, 601 lub 701 punktów.
zool. dolny odcinek kończyny (u owadów i pająków członu odnóża) tylnej (dolnej, miedniczej) u ptaków i ssaków występujący między stawem kolana i stępu, u pająków między rzepką i piętką, u owadów między udem i stopą;
zapis reakcji chemicznej w postaci równania, którego lewą stronę stanowią chemiczne wzory cząsteczek (i/lub symbole atomów) substancji wyjściowych (substratów), a prawą — substancji końcowych (produktów) reakcji;
nazwa pol. pistoletu maszyn. kalibru 9 mm, oprac. przez inż. W. Zawrotnego;
broń obezwładniająca w postaci pałek, pistoletów lub innych urządzeń (np. podobnych do latarki)
mat. nieorientowalna powierzchnia zamknięta powstająca przez sklejenie przeciwległych boków prostokąta zgodnie ze strzałkami na rys. (jest to w trójwymiarowej przestrzeni niewykonalne);
dualność
[łac.],
dwoistość,
mat. występująca w różnych teoriach mat. wewn. symetria pojęć, która twierdzeniom, relacjom lub obiektom A takiej teorii pozwala przypisywać twierdzenia, relacje lub obiekty dualne A* (na ogół różne od A) tej samej teorii, przy czym zachodzi: (A*)* = A.
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
prasa (najczęściej hydrauliczna) do gięcia blach oraz metalowych pasów i taśm, z których otrzymuje się kształtowniki;
limnofity
[gr. límnē ‘staw’, ‘jezioro’, phytón ‘roślina’],
ekol. rośliny występujące naturalnie w zbiornikach wód stojących;
wet. uszkodzenie kopyta konia lub racicy wywołane przebiciem podeszwy, strzałki rogowej lub opuszki;
konspiracyjna organizacja wojskowa, utworzona w Polsce 20 IX 1942;
otolity
[gr.],
statolity,
u zwierząt element narządu zmysłu równowagi;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

strzałka
1. «znak wskazujący kierunek, mający postać schematycznie narysowanej strzały (↠)»
2. «w przyrządzie pomiarowym: igła wskazująca na tarczy z podziałką odpowiednią wartość»
3. «zabawka składająca się z ostrza i plastikowych skrzydełek lub podobna, wykonana z papieru, którą można rzucać do tarczy»
4. «pasek białej sierści na czole konia»
6. «bezkręgowiec morski»

• strzałkowy
strzałka wodna «roślina, której liście nawodne mają strzałkowaty kształt, rosnąca w płytkich wodach śródlądowych»
zielona strzałka «światło sygnalizacyjne w postaci zielonej strzałki, zezwalające na skręt w prawo pomimo czerwonego światła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia