strukturą trzeciorzędową

Encyklopedia PWN

biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
Cuvier
[küwjẹ]
Georges, baron (od 1819), ur. 23 VIII 1769, Montbéliard, zm. 13 V 1832, Paryż,
francuski zoolog, paleontolog i anatom; prekursor anatomii porównawczej i paleontologii.
magmowa skała wylewna składająca się gł. z bogatego w sód plagioklazu, piroksenu i hornblendy lub biotytu;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
osłony jajowe, błony jajowe,
biol. struktury otaczające komórkę jajową, mające znaczenie ochronne, a często także odżywcze;
Paryski, Basen, Bassin Parisien,
obszar nizinny w północnej Francji między Masywem Armorykańskim na zachodzie, Masywem Centralnym na południu oraz Ardenami i Wogezami na wschodzie, otwarty na północ w kierunku morza;
receptor limfocytów B lub limfocytów T służący do swoistego wiązania antygenu;
Snake River Plain
[sneık rı̣wər pleın],
półpustynna równina w USA, w stanie Idaho, w G. Skalistych;
rozległy region fizycznogeogr. w środkowej części Europy, stanowiący wschodnią część tzw. Europy Hercyńskiej — gór i wyżyn Europy Zachodniej, związanych genetycznie z orogenezą hercyńską;
środkowa część Wyżyny Kieleckiej, między Wzgórzami Łopuszańskimi na zachodzie a Wyżyną Sandomierską na wschodzie;
tRNA, transportujący RNA, przenoszący (kwas nukleinowy) RNA,
genet. jeden z rodzajów kwasu rybonukleinowego, pośredniczący w przyłączaniu kolejnych aminokwasów w procesie biosyntezy białka;
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia