stratosfer������

Encyklopedia PWN

tropopauza
[gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca troposferę od stratosfery;
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
tworzenie się lądolodów pokrywających znaczne obszary powierzchni Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia