stratosfer������

Encyklopedia PWN

frakcja materiałów piroklastycznych o średnicy mniejszej od 2 mm;
prąd strumieniowy, ang. jet stream,
intensywny poziomy strumień powietrza w atmosferze ziemskiej, występujący najczęściej na granicy troposfery i stratosfery;
seria 10 sowieckich sztucznych satelitów Ziemi;
stratopauza
[łac.-gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca stratosferę od mezosfery.
stratostat
[łac.-gr.],
balon wolny z hermetyczną gondolą przystosowany do lotów w stratosferę;
techn. dopełnienie wyróżnionego systemu do całej przestrzeni, czyli zbiór wszystkich obiektów (wraz z ich atrybutami oraz relacjami między atrybutami), które, z uwagi na przyjęte kryteria przynależności do systemu, nie zostały do niego zaliczone.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia