stratosfer������

Encyklopedia PWN

analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
Assmann Richard, ur. 13 IV 1845, Magdeburg, zm. 28 V 1918, Giessen (ob. Lahn),
aerolog niemiecki;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia