stosunki produkcji

Encyklopedia PWN

ekon. czynniki niezbędne do wyprodukowania dóbr zaspokajających ludzkie potrzeby.
procentowy udział wartości roln. produktów sprzedawanych poza rolnictwem, czyli wartości produkcji towarowej roln. w stosunku do wartości globalnej lub końcowej produkcji roln. (t.p.r. brutto);
zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, zmierzających do wytworzenia filmu (dzieła filmowego, utworu audiowizualnego) w postaci kopii wzorcowej.
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia