stosowanej

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry Wymowa(IUPAC Wymowa),
organizacja nauk., zał. 1918 w Londynie;
Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej, ang. International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP),
organizacja nauk., zał. 1922 w Brukseli;
Międzynarodowa Unia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ang. International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM),
organizacja nauk., zał. 1949 w Paryżu, siedziba w Wiedniu;
naukozn. prace badawcze zmierzające do wykorzystania wyników nauk. badań podstawowych (teoret. i doświadczalnych) w celu unowocześnienia wyrobów i metod ich wytwarzania (tj. technologii i organizacji produkcji).
ustalanie faktów oraz ich konsekwencji prawnych, dokonywane w sposób wiążący przez organy państwa.
geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza,
nauka wyodrębniona z geofizyki ogólnej, której przedmiotem zainteresowania są własności fiz. i budowa przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej oraz zależności między właściwościami fiz. ośrodka skalnego a występowaniem w nim struktur geol. i złóż kopalin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia