stopnia

Encyklopedia PWN

badanie trzeciego stopnia, ang. third degree,
zastosowanie brutalnych metod przez organy ścigania podczas przesłuchania w celu wymuszenia przyznania się do winy;
Dziesiątego Stopnia, Kanał, hindi Das Ḍigrī Jalmārg, ang. Ten Degree Channel,
cieśn. O. Indyjskiego, w Indiach (Andamany i Nikobary).
fizjol. błonowe kompleksy białkowe biorące udział w procesie fotosyntezy.
pierwiastek stopnia n z liczby zespolonej z = r (cosφ + i sinφ),
mat. każda liczba zespolona w spełniająca warunek wn = z;
stopień, ...°,
metrol. jednostka kąta płaskiego równa 1/360 kąta pełnego;
hierarchiczny system niezawodowych uprawnień do kierowania jachtami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia