stochastycznymi

Encyklopedia PWN

stochastyczne procesy
[gr. stochastikós ‘zdolny do domyślenia się czegoś’],
procesy losowe,
mat. pojęcie teorii prawdopodobieństwa dotyczące ewolucji w czasie układów, które zależą od pewnego losowego czynnika (czynników).
mat. zespół metod umożliwiających efektywne rozwiązywanie takich zagadnień optymalizacyjnych, w których pewne parametry występujące w ekstremalizowanych funkcjach są zmiennymi losowymi.
fiz. zjawisko, w którym odpowiedź układu na sygnał zewn. jest wzmacniana przez szum.
obsługi masowej teoria, teoria kolejek,
dział matematyki stosowanej.
Sobczyk Kazimierz, ur. 17 III 1939, Radwanów,
matematyk;
Zabczyk Jerzy, ur. 29 III 1941, Douai (Francja),
matematyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia