stożkowe

Encyklopedia PWN

mat. krzywe powstałe przez przecięcie stożka obrotowego (stożek; 1) płaszczyzną nieprzechodzącą przez wierzchołek;
mat. wielkość e w równaniu stożkowej we współrzędnych biegunowych: r = p/(1 − e cos φ), gdzie biegun układu pokrywa się z ogniskiem stożkowej, oś biegunowa jest zawarta w osi symetrii stożkowej przechodzącej przez jej ognisko, a p jest liczbą zwaną parametrem stożkowej;
mat. punkt F — leżący w płaszczyźnie danej krzywej stożkowej (stożkowe) — taki, że dla dowolnego punktu P tej stożkowej zachodzi relacja: stosunek długości PF do odległości P od prostej zwanej kierownicą jest wielkością stałą (zwaną mimośrodem).
mat. powierzchnia składająca się z punktów wyznaczonych przez proste przechodzące przez ustalony punkt O i mające punkty wspólne z pewną krzywą płaską (zw. kierującą), zawartą w płaszczyźnie, do której nie należy punkt O;
mat. figury geom. otrzymywane z przecięcia płaszczyzną powierzchni stożkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia