stożkowaty

Encyklopedia PWN

anat. twór anatomiczny u zwierząt;
Marica kultura, zw. też Karanowo V kultura,
archeol. kultura wczesnego neolitu rozwijająca się na Niz. Trackiej w 1. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
Sălcuţa kultura
[k. səlkụca],
archeol. kultura eneolityczna występująca na terenie południowo-zachodniej Rumunii, rozwijająca się od poł. do końca IV tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura neolitu występująca w dorzeczu górnego Dunaju w 2. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
miejscowość w południowo-wschodnich Włoszech, w regionie Apulia, na południowy wschód od Bari;
Bazylika Świętego Antoniego w Padwie, zw. Il Santo,
rom.-got. kościół wzniesiony 1232–1307;
belemnity, Belemnitida,
rząd wymarłych głowonogów o wewn. muszli i ramionach uzbrojonych rzędami chitynowych haków (onychity).
wymierające nomadyczne plemię zamieszkujące Ćhota Nagpur w Indiach;
Bromme kultura, dawniej zw. też kulturą lyngbijską,
archeol. kultura schyłkowego paleolitu (11,5–10 tys. lat temu), występująca na obszarze Danii, południowej Szwecji, północnych Niemiec, północno-zachodniej i centralnej Polski oraz Litwy;
Bursa, dawniej Brus(s)a, staroż. Pursa,
m. w północno-zachodniej Turcji, w pobliżu wybrzeża morza Marmara, u północnego podnóża masywu Uludağ (wysokość do 2543 m);
czara
[ukr.]:
czernidłak, Coprinus,
rodzaj grzybów postawkowych z rzędu bedłkowców;
farm. dawkowana postać leku przeznaczona do wprowadzania do różnych jam ciała;
długi stożkowaty worek wleczony za statkiem wodnym (jachtem) na linie w celu hamowania jego biegu;
Elagabal, Heliogabal,
mit. syr. bóstwo słoneczne, czczone pod postacią czarnego, stożkowatego kamienia w m. Emesa (ob. Hims)
flet
[fr.],
rzem. artyst. kielich do wina o wysokiej, wąskiej, stożkowatej czaszy na stopce;
stożkowata męska czapka pochodzenia wschodniego (Frygia);
gady, Reptilia,
gromada kręgowców;
archeol. kultura młodszego eneolitu występująca na obszarze południowych Włoch;
hennin
[fr.],
kobiece nakrycie głowy;

Słownik języka polskiego PWN

stożkowaty «mający kształt stożka»
• stożkowato
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia