sterowania

Encyklopedia PWN

autom. obiekt podlegający sterowaniu stanowiący układ dynamiczny, w którym można za pomocą oddziaływań sterujących wymusić określone procesy.
cecha określająca stopień zależności reakcji układu na sygnały sterujące od niewielkich zmian ich parametrów lub parametrów samego układu (nie naruszających jego struktury).
autom. zespół złożony z obiektu sterowania i oddziałującego na niego urządzenia (systemu) sterującego;
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
sterowanie, którego procedura samoczynnie dostosowuje się do zmian w obiekcie sterowanym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia