stereoskopową

Encyklopedia PWN

obraz sprawiający wrażenie obrazu trójwymiarowego;
film stereoskopowy, film trójwymiarowy, film plastyczny, film 3D, ang. 3-dimentional,
film przestrzenny, wykorzystujący zjawisko stereoskopii, tj. tworzenia w mózgu wrażenia trójwymiarowości.
widzenie głębi przestrzeni, polegające na postrzeganiu trójwymiarowości przedmiotów i ich przestrzennego rozmieszczenia;
fiz.:
stereofotografia
[gr.],
fotografia stereoskopowa,
dziedzina fotografii zajmująca się uzyskiwaniem obrazów stereoskopowych;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
najstarsza metoda uzyskiwania nieruchomych i ruchomych obrazów stereoskopowych (trójwymiarowych);
przyrząd do pomiaru odległości;
Iwanow Siemion P., ur. 1906, zm. 1974,
ros. wynalazca systemu filmu trójwymiarowego;
przyrząd optyczny pozwalający na otrzymywanie powiększonych (do ok. 2000 razy) obrazów małych przedmiotów lub ich szczegółów, niedostrzegalnych dla oka (mniejszych od ok. 0,08 mm);
element opt. zakładany na obiektyw aparatu fot. (wizjer, obiektyw powiększalnika itp.) w celu zmiany jego cech opt. — w efekcie uzyskuje się modyfikację tworzonego obrazu;
wirtualna rzeczywistość, ang. virtual reality, VR,
inform. syntetyzowanie przez programy komputerowe doznań odbieranych przez zmysły ludzkie (najczęściej dźwięku i obrazu, ale także dotyku), np. w symulatorach lotów lub w grach komputerowych.
anaglif
[gr. anaglyphḗ ‘płaskorzeźba’],
opt. obraz stereoskopowy uzyskiwany w procesie anaglifowym.
Ardenne
[ardẹn]
Manfred von, ur. 20 I 1907, Hamburg, zm. 26 V 1997, Drezno,
fizyk niem., specjalista w dziedzinie radiotechniki, optyki elektronowej i techniki izotopowej;
przyrząd opt. do obserwacji dwuocznej (lornetka, lupa dwuoczna, mikroskop stereoskopowy).
Ekk Nikołaj W., właśc. N.W. Iwakin, ur. 14 VI 1902, Ryga, zm.14 VII 1976, Moskwa,
sowiecki reżyser i scenarzysta;
film przestrzenny wykorzystujący zjawisko stereoskopii, → film stereoskopowy.
fotointerpretacja
[gr.-łac.],
postępowanie mające na celu rozpoznanie i identyfikację obiektów, zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi, a odwzorowanych na zdjęciach lotniczych lub satelitarnych;
urządzenie widowiskowe umożliwiające indywidualne oglądanie stereoskopowych obrazów fot. (stereoskopia), popularne na przeł. XIX i XX w.;
małpiatki, Prosimiae, Prosimii,
podrząd ssaków z rzędu naczelnych.

Słownik języka polskiego PWN

stereoskopia
1. «cecha widzenia dwuocznego polegająca na postrzeganiu trójwymiarowości przedmiotów i głębi obrazu»
2. «metoda otrzymywania obrazów dających wrażenie trójwymiarowości przedmiotów i ich przestrzennego rozmieszczenia»

• stereoskopowy
aparat stereoskopowy «aparat fotograficzny o dwóch obiektywach, którym można wykonać jednocześnie dwa zdjęcia»
film stereoskopowy, plastyczny, trójwymiarowy «film, który daje wrażenie trójwymiarowej przestrzeni»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia