starczać

Encyklopedia PWN

obwódka starcza, gerontokson,
med. pasmo zmętnienia na obwodzie rogówki;
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
med. brak zdolności słyszenia bodźców akustycznych;
nadwzroczność, dalekowzroczność, hipermetropia,
med. wada wzroku, przy której promienie wpadające równolegle do oka skupiają się w ognisku położonym za siatkówką;
zaćma, katarakta,
zmętnienie soczewki oka powodujące upośledzenie wzroku;

Słownik języka polskiego PWN

starczyćstarczać
1. «wystąpić w dostatecznej ilości, liczbie»
2. «stać się dostatecznym powodem, wystarczającą przyczyną czegoś»
renta starcza daw.; zob. emerytura.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia