stany mieszane

Encyklopedia PWN

Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
obszar chroniony, zał. 1959 w pradolinie Wisły, na terenie Puszczy Kampinoskiej, od wschodu graniczący z Warszawą;
twierdzenie, wg którego objętość przestrzeni fazowej układu opisywanego równaniami Hamiltona pozostaje stała;
latynoamer. naród formujący się w granicach państw. Meksyku, począwszy od hiszp. podboju w XVI w. ziem Azteków, Majów, Zapoteków, Misteków i in. grup indiańskich;
proces fiz. powstawania jednorodnej mieszaniny 2- lub więcej składnikowej (tj. roztworu), składającej się z substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika, zwykle występującego w nadmiarze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia