stany mieszane

Encyklopedia PWN

najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
Besold
[ḅ:zolt]
Christoph, ur. 22 IX 1577, Tybinga, zm. 15 IX 1638, Ingolstadt,
niem. prawnik, historyk i myśliciel polityczny;
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).
Bodin
[bodę̣],
Bodinus, Jean Wymowa, ur. 1530, Angers, zm. 1596, Laon,
francuski prawnik i twórca myśli politycznej doby odrodzenia, ideolog francuskiego absolutyzmu.
Godefroy
[godfru]
Maximilian Jean Maur, ur. 1765, Paryż, zm. 1848, tamże,
fr. architekt i rysownik działający w Stanach Zjedn., Wielkiej Brytanii i Francji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia