stany mieszane

Encyklopedia PWN

dział chemii fiz. omawiający relacje energ. w układach i procesach interesujących chemików, takich jak przemiany fazowe, mieszanie składników i reakcje chem.;
ruch powietrza, przy którym prędkość przepływu i ciśnienie, a często inne wielkości charakteryzujące stan atmosfery ziemskiej (np. temperatura, wilgotność), podlegają nieustannym fluktuacjom w czasie i przestrzeni; t. w a.z. występuje zarówno w skali tysięcy km (np. wiatry i ruchy pionowe uczestniczące w ogólnej cyrkulacji atmosfery) setek km (wiatry i cyrkulacje towarzyszące wyżom i niżom atmosferycznym), kilku lub kilkunastu km (przepływy związane np. z burzami), setek i dziesiątek m (porywy i podmuchy wiatru), pojedynczych metrów czy nawet centymetrów.
lądowy obszar zoogeograficzny, typowy rejon przejściowy między krainami orientalną i australijsko-pacyficzną, nazwany tak na cześć twórcy zoogeografii A. R. Wallace’a;
latynoamer. naród kształtujący się na wielorasowym i wieloetnicznym podłożu w granicach Wenezueli;
Indianie Ameryki Północnej zamieszkujący pierwotnie tereny wschodnie obecnego stanu Wisconsin;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia