stany mieszane

Encyklopedia PWN

klon, Acer,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny klonowatych;
fiz. przestrzeń wewnątrz urządzenia, w której następuje spalanie paliwa.
proces powstawania kropelek wody (skraplanie) lub kryształków lodu (resublimacja) z pary wodnej znajdującej się w powietrzu atmosferycznym;
heterogeniczna reakcja katalityczna, w której reagenty są w stanie gazowym, a katalizator jest ciałem stałym;
konwalia majowa, lanuszka, Convallaria majalis,
gatunek bylin z rodziny konwaliowatych (wydzielonej z rodziny liliowatych), rosnący w cienistych lasach liściastych i mieszanych Europy po północno-wschodnią Azję oraz w Ameryce Północnej;
zabezpieczenie wyrobisk górniczych przed skutkami działania ciśnienia w skale poddanej eksploatacji (m.in. przed zawaleniem stropu, opadaniem skał, zaciekaniem wyrobisk), niekiedy przed przedostaniem się do nich wody lub ognia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia