standardową

Encyklopedia PWN

Watt
[uot]
James Wymowa, ur. 19 I 1736, Greenock (Szkocja), zm. 19 VIII 1819, Heathfield k. Birmingham,
wynalazca brytyjski.
masa wody wypartej przez statek, równa jego całkowitej masie;
apeks
[łac., ‘szczyt’, ‘wierzchołek’],
astr. punkt na sferze niebieskiej, ku któremu jest skierowany wektor średniej prędkości Słońca (wraz z Układem Słonecznym) względem dowolnie wybranej grupy obiektów na niebie;
stała pol. stacja nauk.-badawcza w Antarktyce, na Wyspie Króla Jerzego, w Szetlandach Południowych, nad Zat. Admiralicji (62°09′S, 58°28′W).
fiz. w kwantowej teorii pola właściwość oddziaływań polegająca na zmniejszaniu się stałej sprzężenia danego oddziaływania wraz ze wzrostem energii oddziaływania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia