standardową

Encyklopedia PWN

fiz. masywna cząstka o spinie 0, występująca w teoriach ze spontanicznym łamaniem cechowania symetrii;
język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
fiz. temperatura, jaką miałaby próbna objętość (cząstka) powietrza sprowadzona w procesie adiabatycznym do ciśnienia standardowego 1000 hPa.
test Studenta, test t-Studenta,
mat., statyst. test używany w testowaniu hipotez o wartości oczekiwanej rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
fiz. teorie pola, w których jest realizowana unifikacja oddziaływań silnych i elektrosłabych.
mat. zbiory topologicznie równoważne (homeomorficzne) ze sferą siedmiowymiarową, wyposażone jednak w struktury różniczkowe nierównoważne ze standardową strukturą różniczkową indukowaną z ℝ8.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia