standardową

Encyklopedia PWN

koszt standardowy, koszt wzorcowy,
ekon. koszt określający w kalkulacji wstępnej postulowane jednostkowe koszty własne, wynikające z określonych standardów zużycia środków produkcji i pracy.
fot. obiektyw o ogniskowej w przybliżeniu równej przekątnej formatu zdjęciowego aparatu;
niepewność wyniku pomiaru, niepewność pomiaru, błąd pomiaru:
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
uszeregowanie pierwiastków chem. w kolejności wzrastającej zdolności do przyjmowania przez nie (lub ich kationy) elektronów w reakcjach utleniania-redukcji (redoks).
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia