stan szklisty

Encyklopedia PWN

phillipsyt, filipsyt,
minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian potasu, sodu i wapnia (K2,Na2,Ca)2,5[Al5Si11O32] · 20H2O;
med. znaczne upośledzenie widzenia lub utrata wzroku, trwałe lub przemijające;
węgorz europejski, Anguilla anguilla,
ryba katadromiczna, bytująca w wodach słodkich, odbywająca tarło w morzu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia