stale wysokostopowe

Encyklopedia PWN

wysokostopowe stale narzędziowe przeznaczone na narzędzia skrawające umożliwiające obróbkę mechaniczną z dużymi szybkościami skrawania i in. narzędzia, wymagające zachowania twardości i odporności na ścieranie w temperaturze 500–650°C;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
wysokostopowa stal zawierająca nikiel (ok. 18%), kobalt (8–10%), molibden (3–5%), tytan (1,2–0,6%), aluminium (ok. 0,1%);
stal maraging
[ang. martensite ‘martenzyt’, aging ‘starzenie’],
wysokostopowa, niskowęglowa stal o zawartości do 0,03% węgla, do 18% niklu, 8–20% kobaltu, 3–10% molibdenu, 0,1–1,6% tytanu, ok. 0,1% aluminium;
stal zawierająca oprócz węgla także celowo wprowadzane pierwiastki (dodatki stopowe);
cięcie materiałów (gł. metali i stopów) polegające na ich miejscowym utlenieniu lub wytopieniu w wysokiej temperaturze;
proces technol. zmieniający głównie właściwości mech. stali i niektórych stopów nieżelaznych w stanie stałym przez wywołanie w nich zmian strukturalnych, będących efektem łącznego oddziaływania temperatury, czasu i odkształceń plast. (połączenie zabiegów obróbki cieplnej i plast.).
armco, żelazo armco,
nazwa handl. stali niestopowej o bardzo małej zawartości węgla (do 0,02%) i domieszek typowych dla procesu otrzymywania stali metodą świeżenia surówki (łącznie zawartość węgla i domieszek do 0,15%);
Malkiewicz Tadeusz, ur. 3 X 1904, Kraków, zm. 11 VI 1981, tamże,
brat Marii Strzałkowej, metaloznawca i metalurg;
piec elektr., w którym wykorzystuje się ciepło wydzielone podczas przepływu prądów wirowych, wywołanych zjawiskiem indukcji magnet.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia