stale nierdzewne

Encyklopedia PWN

stale o szczególnej odporności na korozję uzyskanej przez wprowadzenie składników stopowych (głównie chromu) zwiększających zdolność stali do pasywacji;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
Sendzimir, Sędzimir, Tadeusz, ur. 15 VII 1894, Lwów, zm. 1 IX 1989, Jupiter k. Palm Beach (stan Floryda, USA),
polski inżynier mechanik, metalurg, wynalazca, przemysłowiec.
ThyssenKrupp AG
[tụ̈sən a:g],
wielki niemiecki koncern przemysłu stalowego i maszynowego, który powstał 1999 z połączenia założonej 1953, z siedzibą w Duisburgu firmy Thyssen AG i Krupp AG z siedzibą w Essen.
hermetycznie zamknięte naczynie ze stali nierdzewnej służące do przeprowadzania pod ciśnieniem reakcji spalania paliw stałych i ciekłych;
Chamberlain
[czẹımbərlın]
John Angus, ur. 16 IV 1927, Rochester (stan Indiana), zm. 21 XII 2011, Nowy Jork,
amerykański rzeźbiarz, malarz, grafik, twórca filmów;
med. operacyjna metoda leczenia złamań kości długich, najczęściej kości udowej i kości podudzi;
iterb, Yb, ytterbium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 70;
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
kufa
[niem. < łac.],
duża beczka drewniana, ob. też ze stali nierdzewnej, o pojemności od kilku do kilkudziesięciu hl, używana gł. w piwowarstwie i winiarstwie.
nikiel, Ni, niccolum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 28;
pasywacja
[łac. passivus ‘bierny’],
pasywowanie,
proces chem. lub elektrochem. powodujący zwiększenie odporności korozyjnej metalu w wyniku wytworzenia na jego powierzchni bardzo cienkiej, szczelnej i dobrze związanej z podłożem warstewki tlenków lub soli;
pokrywanie metalu, zw. podłożem, cienką warstwą innego metalu, zw. platerem;
urządzenie elektr. do prania odzieży i in. wyrobów z tkanin i dzianin;
urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
selen
[gr. selḗnē ‘księżyc’],
Se, selenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 34;
skalpel
[łac.],
nóż chirurgiczny do cięcia tkanek miękkich;
Smith
[smıŧ]
David Wymowa, ur. 9 III 1906, Decatur (stan Indiana), zm. 23 V 1965, Bennington (stan Vermont),
rzeźbiarz amerykański;
tantal
[łac. < gr.],
Ta, tantalum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 73;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia