stale nierdzewne

Encyklopedia PWN

stale o szczególnej odporności na korozję uzyskanej przez wprowadzenie składników stopowych (głównie chromu) zwiększających zdolność stali do pasywacji;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
Sendzimir, Sędzimir, Tadeusz, ur. 15 VII 1894, Lwów, zm. 1 IX 1989, Jupiter k. Palm Beach (stan Floryda, USA),
polski inżynier mechanik, metalurg, wynalazca, przemysłowiec.
ThyssenKrupp AG
[tụ̈sən a:g],
wielki niemiecki koncern przemysłu stalowego i maszynowego, który powstał 1999 z połączenia założonej 1953, z siedzibą w Duisburgu firmy Thyssen AG i Krupp AG z siedzibą w Essen.
hermetycznie zamknięte naczynie ze stali nierdzewnej służące do przeprowadzania pod ciśnieniem reakcji spalania paliw stałych i ciekłych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia