stale żarowytrzymałe

Encyklopedia PWN

specjalne stopy metali, charakteryzujące się zachowaniem własności mechanicznych w podwyższonej temperaturze (powyżej 600°C; żarowytrzymałość);
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
zdolność metali i stopów do przenoszenia krótko- lub długotrwałych obciążeń (stałych lub zmiennych) w wysokiej temperaturze, połączona z odpornością na wielokrotne zmiany temperatury i niekiedy z żaroodpornością,
kobalt
[niem.],
Co, cobaltum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27;
molibden, Mo, molybdaenum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 42;
nikiel, Ni, niccolum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 28;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia