stacje na samolotach

Encyklopedia PWN

wydzielona powierzchnia na lądzie lub wodzie, przeznaczona do przylotów, odlotów, manewrowania i postoju statków powietrznych;
Pearl Harbor
[pə:rl hạ:rr] Wymowa,
baza marynarki wojennej i lotnictwa USA na Hawajach, nad zat. Pearl Harbor (O. Spokojny), na południowym wybrzeżu wyspy Oahu.
telekom. projekt radiowej nadawczo-odbiorczej stacji telekomunik., przewidzianej do umieszczenia w stratosferze (w balonie lub w samolocie, na wys. 16–22 km) i przeznaczonej do retransmisji sygnałów radiowych przesyłanych między naziemnymi stacjami radiowymi;
radiosonda
[łac.-fr.],
urządzenie służące do pomiaru elementów meteorologicznych (gł. ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza) w atmosferze swobodnej;
skaner
[ang. scanner < scan ‘przeglądać’, ‘lustrować’, ‘przeczesywać’],
radiometr skanujący,
telekom. urządzenie opt.-elektroniczne służące do wykonywania zdjęć terenu (lub innych obiektów) z samolotów i satelitów (satelitarne zdjęcia).
Skarżyński Stanisław, ur. 1 V 1899, Warta, zm. 26 VI 1942,
podpułkownik, pilot;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia