stacjach aerologicznych

Encyklopedia PWN

jednostka służby meteorol., której zadaniem jest systematyczne dostarczanie wyników pomiarów i obserwacji podstawowych elementów i zjawisk meteorol. (ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, kierunku i prędkości wiatru, ilości opadów atmosferycznych, zachmurzenia i in.)
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
mapa pogody, mapa synoptyczna,
mapa konturowa danego obszaru obrazująca stan atmosfery na powierzchni Ziemi (mapa pogody powierzchniowa) lub na powierzchniach położonych na różnych wysokościach w atmosferze (mapa pogody górna).
Dobrowolski Antoni Bolesław, ur. 6 VI 1872, Dworszowice Kościelne k. Radomska, zm. 27 IV 1954, Warszawa,
geofizyk, podróżnik polarny, pedagog;
Köppen, Keppen, Wladimir, ur. 25 IX 1846, Petersburg, zm. 22 VI 1940, Graz,
niemiecki klimatolog, meteorolog i geograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia