stabilną

Encyklopedia PWN

biol. genetycznie zaprogramowany zbiór reguł określających, które z taktyk alternatywnych i z jakim prawdopodobieństwem będą realizowane przez osobnika lub osobniki danego gatunku w populacji, we wszystkich sytuacjach, w jakich znajdą się w ciągu życia;
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
dławica piersiowa, dusznica bolesna, angina pectoris,
zespół chorobowy, przewlekła niewydolność naczyń wieńcowych serca (wieńcowa choroba);
teoria opisująca ciągłe (II rodzaju) przejścia fazowe (przemiana fazowa);
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia