stały

Encyklopedia PWN

Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM), ang. Permanent Court of International Justice,
pierwszy stały sąd międzynar. funkcjonujący przy Lidze Narodów jako jej autonomiczny organ orzekający w sporach między państwami;
Stały Trybunał Arbitrażowy (Rozjemczy), fr. Cour permanente d’arbitrage,
organ międzynar. utworzony na mocy konwencji haskiej z 1899, utrzymany przez konwencję haską z 1907, reprezentowany przez stałe Biuro Międzynar. w Hadze, pełniące funkcje kancelarii Trybunału i kierujące sprawami adm. i archiwum;
roztwór stały, kryształ mieszany,
chemicznie jednorodna, stanowiąca jedną fazę stałą, mieszanina 2 (lub więcej) substancji;
mat. pojęcie pojawiające się w różnych działach matematyki, m.in. w analizie matematycznej i topologii; mówi się, że punkt xX jest punktem stałym przekształcenia f: XX, jeśli f(x) = x.
ekon. koszt, który nie zmienia się wraz ze zmianą skali produkcji,
ekon. kurs walutowy ukształtowany na podstawie porozumień między państwami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia