stałe

Encyklopedia PWN

hipotetyczna gęstość energii próżni we Wszechświecie nie związana z obecnością materii i promieniowania.
fiz. przenikalność magnet. próżni, μ0 = 4π · 10–7 N/A2;
mat. pojęcie pojawiające się w różnych działach matematyki, m.in. w analizie matematycznej i topologii; mówi się, że punkt xX jest punktem stałym przekształcenia f: XX, jeśli f(x) = x.
rozpadu stała, prawdopodobieństwo rozpadu, λ,
fiz. wielkość określająca, jaka część całkowitej liczby jąder promieniotwórczych danego izotopu ulegnie rozpadowi promieniotwórczemu w jednostce czasu.
wielkość charakteryzująca stan równowagi danej reakcji chemicznej; stosunek iloczynu stężeń produktów do iloczynu stężeń substratów (stężenia reagentów w potęgach równym współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji, której równowaga dotyczy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia