stałe

Encyklopedia PWN

stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek niezdysocjowanych, pozostających w równowadze chemicznej z jonami;
mat. stała określana jako granica ciągu: C = = 0,577215...;
Komitet Stałych Przedstawicieli, ang. Committee of Permanent Representatives, fr. Comité des Représentants Permanents (COREPER),
organ pomocniczy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej;
procesy chem. zachodzące między reagentami znajdującymi się w stanie stałym;
ekon. system oparty na zasadzie, że rząd podejmuje wobec innych państw zobowiązanie, iż będzie utrzymywał kurs walutowy na stałym, określonym przez porozumienia międzynarodowe poziomie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia