stałe

Encyklopedia PWN

grawitacyjna stała, stała powszechnego ciążenia, G,
G, współczynnik proporcjonalności w prawie ciążeniaNewtona;
wyrażenie odgrywające istotną rolę w wynikaniu log., mające ustalone przez logikę znaczenie, niezależne od dziedziny, w której to wynikanie zachodzi;
fiz. stała występująca we wzorach opisujących poziomy energ. i serie widmowe atomów;
ilość energii promieniowania słonecznego docierająca w jednostkowym czasie do jednostkowej powierzchni ustawionej prostopadle do padającego promieniowania w odległości 1 AU (astronomiczna jednostka) poza atmosferą Ziemi;
Banacha twierdzenie o punkcie stałym, twierdzenie Banacha o odwzorowaniach zwężających,
mat. → twierdzenia o punkcie stałym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia