stałe

Encyklopedia PWN

Toyen
[tuaję̣],
właśc. Marie Cerminová, ur. 21 IX 1902, Praga, zm. 9 XI 1980, Paryż,
malarka fr., pochodzenia czeskiego;
transformacja
[łac.],
genet. . zmiana cech dziedzicznych danego szczepu bakterii (biorcy) pod wpływem pobranego z otoczenia DNA pochodzącego z rozpadu komórek innego szczepu (dawcy);
wymiana handl. łącząca przez saharyjskie szlaki handl. Czarną Afrykę (gł. Afrykę Zachodnią) z Afryką Północną, a za jej pośrednictwem z krajami basenu M. Śródziemnego; kontakty te odegrały wyjątkowo ważną rolę w rozwoju gosp., społ. i kult. Afryki Zachodniej.
Trazymeńskie, Jezioro, Lago Trasimeno, łac. Lacus Trasimenus,
jezioro tektoniczne w środkowej części Włoch, w Preapeninie Tyrreńskim, na zachód od Perugii, na wysokości 259 m;
związek organiczny, węglowodór aromatyczny, (C6H5)3CH, bezbarwne ciało stałe;
Trumbull
[trạmbul]
John, ur. 6 VI 1756, Lebanon (stan Connecticut), zm. 10 XI 1843, Nowy Jork,
amer. malarz, architekt i dyplomata;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia