stała

Encyklopedia PWN

gazowa stała, uniwersalna stała gazowa, stała Clapeyrona, R,
jedna z uniwersalnych stałych fizycznych;
Plancka stała, kwant działania, h,
jedna z uniwersalnych stałych fizycznych, równa 6,62606876(52) · 10–34 J·s;
uniwersalna stała fizyczna równa stosunkowi stałej gazowej R do liczby Avogadra NA;
mat. funkcja postaci f(x) = c, gdzie c — pewna stała liczba;
grawitacyjna stała, stała powszechnego ciążenia, G,
G, współczynnik proporcjonalności w prawie ciążeniaNewtona;
stała kinetyczna określająca powinowactwo enzymu do substratu reakcji enzymatycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia