stała Feigenbauma

Encyklopedia PWN

mat. wielkość charakteryzująca moment przejścia fazowego nieliniowego układu dynamicznego od zachowań regularnych (długoterminowo okresowych) do zachowań, w których mogą się pojawić stany chaotyczne (turbulencje).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia