ssaki terenów otwartych

Encyklopedia PWN

ssaki, Mammalia,
gromada stałocieplnych kręgowców, których młode żywią się wydzieliną gruczołów mlecznych matki.
dinozaury, Dinosauria,
nadrząd lądowych gadów naczelnych (archozaurów). Występowały od późnego triasu (ok. 200 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu) na wszystkich kontynentach; z terenów Polski znane z jurajskich tropów z Gór Świętokrzyskich oraz fragmentów szkieletów teropodów: z końca triasu z Lisowic na Śląsku (powiat lubliniecki) i wczesnej jury z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich.
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Andy, Los Andes, Cordillera de los Andes,
wielki system górski w Ameryce Południowej.
antropogeneza
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, génesis ‘pochodzenie’],
filogeneza człowieka,
całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły przez długofalowe zmiany genetyczne do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens), którego historia rodowa (i rodziny człowiekowatych) jest ciągle przedmiotem badań i szerokich dyskusji naukowych.
borsuk amerykański, Taxidea taxus,
ssak drapieżny z rodziny łasicowatych;
jeleń olbrzymi, Megaloceros giganteus,
wymarły ssak z rodziny jeleniowatych z plejstocenu Eurazji, znany również z Polski;
muzeum zał. 1888 przez grupę miłośników Tatr, jako jedno z pierwszych na ziemiach pol. muzeów regionalnych;
smużkowate, Zapodidae,
rodzina ssaków z rzędu gryzoni, często łączona ze skoczkowatymi;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia