ssaki nadrzewne

Encyklopedia PWN

ssaki, Mammalia,
gromada stałocieplnych kręgowców, których młode żywią się wydzieliną gruczołów mlecznych matki.
drapieżne ssaki, mięsożerne, Carnivora,
kosmopolityczny rząd ssaków z podgromady łożyskowców, blisko spokrewnionych z kreodontami i owadożernymi.
kuna leśna, tumak, Martes martes,
ssak drapieżny z rodziny łasicowatych;
ssaki z rzędu szczerbaków obejmujące 2 rodziny: leniwce dwupalczaste (Megalonychidae) i leniwce trójpalczaste (Bradypodidae), z 2 rodzajami i 5 gatunkami; występują w lasach równikowych od Hondurasu do Boliwii i północnej Argentyny;
łaskuny, Paradoxurinae,
ssaki z rodziny łaszowatych;
boidy, węże boa, Boidae,
rodzina dusicieli;
dydelfowate, szczury workowate, Didelphidae,
rodzina ssaków z nadrzędu torbaczy;
góralkowate, Procaviidae,
jedyna rodzina prymitywnych ssaków z rzędu góralków (Hyracoidea) wykazująca pokrewieństwa z syrenami, słoniami także z nieparzystokopytnymi; występują w Afryce i na zachodnim skraju Azji — w Arabii Saudyjskiej, Izraelu i Syrii.
koala, Phascolarctos cinereus,
ssak z nadrzędu torbaczy, jedyny przedstawiciel rodziny koali (Phascolarctidae); występuje w lasach eukaliptusowych na terenie całej Australii, lecz wszędzie jest rzadki;
koszatka, Dryomys nitedula,
gatunek ssaka z rzędu gryzoni, z rodziny popielicowatych;
lemurowce, Lemuriformes,
podrząd prymitywnych, nadrzewnych ssaków z rzędu naczelnych, zaliczanych do małpiatek.
lemury, lemurowate, Lemuridae,
rodzina ssaków naczelnych z podrzędu małpiatek, występują na Madagaskarze (20 gat.) i Komorach;
łasicowate, kunowate, Mustelidae,
rodzina ssaków drapieżnych; występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, w stanie kopalnym znane od oligocenu.
łasza palmowa, Nandinia binotata,
ssak drapieżny z rodziny łaszowatych;
małpy szerokonose, małpy Nowego Świata, Platyrrhini,
infrarząd ssaków naczelnych, zamieszkujących Amerykę Środkową i Amerykę Południową do 4000 m n.p.m.;
małpy wąskonose, małpy Starego Świata, Catarrhini,
podrząd ssaków z rzędu naczelnych, wg tradycyjnego podziału obejmuje rodziny: makakowate, gibony, małpy człekokształtne oraz wg niektórych systemów także człowiekowate;
mrówkojadek, Cyclopes didactylus,
ssak, najmniejszy gat. z rodziny mrówkojadów;
naczelne, Primates,
rząd ssaków obejmujący małpiatki, małpy szerokonose oraz małpy wąskonose, do których należą człowiekowate i człowiek.
olingo, Bassaricyon gabbii,
ssak drapieżny z rodziny szopowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia