sprzężonymi

Encyklopedia PWN

zespół części maszyn służący do łączenia wałów i przenoszenia momentu obrotowego bez stałej zmiany jego wartości i kierunku.
oddziaływanie jednego obiektu (urządzenia, układu, systemu) na drugi w taki sposób, że wielkość wyjściowa jednego obiektu (sterowanie) jest bodźcem działającym na drugi obiekt (tzn. jest jego wielkością wejściową);
sprzęgło, w którym łącznikiem między wałami są ciała stałe;
sprzęgło podatne, sprzęgło sprężyste,
sprzęgło zawierające łączniki sprężyste, umożliwia pewien względny obrót łączonych wałów;
sprzęgło przeciążeniowe, sprzęgło bezpieczeństwa,
sprzęgło wyłączające się samoczynnie po przekroczeniu dopuszczalnego momentu obrotowego;
sprzężenie magnetyczne, sprzężenie indukcyjne,
sprzężenie obwodów elektr. zawierających cewki, polegające na przenoszeniu energii elektr. (lub sygnałów elektr.) z jednego obwodu elektr. do drugiego, za pośrednictwem pola magnet.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia