sprzężone

Encyklopedia PWN

Cardana wzory
[w. kardana],
mat. wzory wyrażające pierwiastki x1x2, x3 równania algebraicznego x3 + px + q = 0, gdzie p i q — liczby zespolone (do takiej postaci można sprowadzić każde równanie sześcienne).
genet. teoria, wg której jednostki dziedziczności (geny) mają charakter materialny i znajdują się w chromosomach;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
crossing-over
[krọsıŋ ə̣ur; ang.] Wymowa,
genet. proces zachodzący podczas wczesnej profazy pierwszego mejotycznego podziału jądra komórkowego (mejoza);
przyrząd do pomiaru odległości;
daltonizm, ślepota barw,
med. zaburzenie w rozpoznawaniu barw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia